«Οι συνεταιρισμοί των φαρμακοποιών ως βασικός συντελεστής για την αποτελεσματική συμβολή του φαρμακείου στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»

To Λ’ Συνέδριο της ΟΣΦΕ θα πραγματοποιηθεί στις 10 & 11 Ιουνίου 2017 στο ξενοδοχείο VOLOS PALACE, στο Βόλο, με την οργανωτική ευθύνη και τη φιλοξενία του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θεσσαλίας (ΣΥ.Φ.ΘΕ.Βόλου).

Το Συνέδριό μας φιλοδοξεί να θέσει τους στόχους για να μπορούν οι συνεταιριστικές μονάδες να υποστηρίξουν το φαρμακείο στην άσκηση υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Θεωρούμε ότι η επιβίωση του φαρμακείου σχετίζεται με την εκπλήρωση της αποστολής του ως μέρος του Συστήματος Υγείας. Οι δράσεις πρόληψης της υγείας και η συμμόρφωση των ασθενών που έχει ανάγκη η κοινωνία και οι θεσμοί της, πραγματώνουν τον ασθενοκεντρικό προσανατολισμό, προκειμένου τα φαρμακεία να αντιμετωπίσουν πιο δυναμικά τις δυσχέρειες που έχουν επιφέρει η οικονομική κρίση και οι εξελίξεις στη φαρμακευτική αγορά.

Η πρώτη ημέρα του Συνεδρίου θα είναι ανοικτή για όλους τους συνεταιρισμένους φαρμακοποιούς, με θέματα που αφορούν το πώς το φαρμακείο, μέσα από την καθημερινή λειτουργία του, θα παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες. Στη διάρκεια της δεύτερης μέρας, οι αντιπρόσωποι των ΣΥ.ΦΑ. όλης της χώρας θα συζητήσουν τη στενότερη συνεργασία, τις καινοτομίες και την ανάπτυξη του συνεταιριστικού δικτύου, που αποτελεί σήμερα τον κορμό του φαρμακευτικού χονδρεμπορίου.

Οι διοργανωτές καλούν όλους τους φαρμακοποιούς, είτε είναι μέλη των Συνεταιρισμών τους, είτε όχι, να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου και να συμβάλλουν στον προβληματισμό για την επόμενη μέρα.

Με εκτίμηση,
Σταύρος Μπελώνης
Πρόεδρος ΟΣΦΕ
Απόστολος Λατζώνης
Πρόεδρος ΣΥ.Φ.ΘΕ. Βόλου

Διοργάνωση

Μεγάλος Χορηγός

Οργάνωση Γραμματεία: Noufio
Λεωφ. Ηρακλείου 224, 14231, Ν.Ιωνία, Τηλ.210 2775219, www.noufio.gr